Tel: 0232 714 568

Oferta educaţională a Școlii Profesională Tătăruși este făcută cu realism în vederea
• asigurării şanselor egale în formarea profesională între mediul urban şi rural,
• modernizării reţelei şcolare,
• sprijinului acordat în vederea alegerii avizate a traseului de formare profesională, ţinând cont de concluziile pe capitole din Planul de Acţiune al Şcolii.
a) Tipul şcolii este de tip liceal cu următoarele niveluri de şcolarizare :

  • preşcolar
  • primar
  • gimnazial
  • profesional

b) Școala Profesionala Tătăruși este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţată din resurse publice, adoptând sistemul tradiţional de învăţământ la forma de învăţământ de zi .
c) Predarea este normală, în limba română.
d) Limbi străine studiate: engleza şi franceza.