STR MIHAIL SADOVEANU NR 8, Comuna Tătăruşi, Jud Iaşi +40 753 039 484 secretariat@scoalatatarusi.ro

Graficul examenului de certificare a calificării profesionale 2023

Pentru a asigura desfășurarea activităților specifice de final de an școlar, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 4.325/2023 de modificare a ordinului ministrului educației nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar.

Astfel, activitățile specifice examenului de certificare a calificării absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, se vor desfășura după următorul grafic:

  • 29 mai - 9 iunie 2023: înscrierea candidaților

  • 12 - 23 iunie: desfășurarea probelor de examen și afișarea rezultatelor finale

Probele se vor desfășura conform unei planificări realizate de către fiecare unitate de învățământ liceal cu filieră tehnologică.

Conducerile unităților de învățământ vor asigura comunicarea, către elevi și părinți, a informațiilor privind graficul de desfășurare a activităților specifice.

 


 

Ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar, in anul scolar 2023—2024, a fost publicat in Monitorul Oficial.

 
Absolventii din promotiile anterioare, indiferent de forma de invatamant absolvita, se pot prezenta pentru sustinerea examenelor de certificare a calificarii profesionale in oricare din sesiunile aferente nivelului de calificare prevazute pentru anul scolar in curs.
 
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal organizat la scolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi ianuarie noiembrie 2023, calificarile profesionale: agent de politie, agent de politie de frontiera, subofiter de jandarmi, subofiter de pompieri si protectie civila, subofiter administrativ — nivelul 5 de calificare, sesiunea noiembrie 2023: 
— inscrierea candidatilor: 14—15 noiembrie 2023;
— desfasurarea probei practice: 16—19 noiembrie 2023;
— desfasurarea probei scrise: 20 noiembrie 2023;
— afisarea rezultatelor la proba scrisa: 21 noiembrie 2023;
— depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 21—22 noiembrie 2023;
— desfasurarea probei orale/proiectului de absolvire: 23—26 noiembrie 2023;
— afisarea rezultatelor finale: 27 noiembrie 2023.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor stagiilor de pregatire practicanivelul 3 de calificare, sesiunea noiembrie 2023:
— inscrierea candidatilor: 20—24 noiembrie 2023;
— desfasurarea probelor de examen: 27—28 noiembrie 2023;
— afisarea rezultatelor finale: 29 noiembrie 2023.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor stagiilor de pregatire practica — nivelul 3 de calificare, sesiunea decembrie 2023:
— inscrierea candidatilor: 11—15 decembrie 2023;
— desfasurarea probelor de examen: 18—19 decembrie 2023;
— afisarea rezultatelor finale: 20 decembrie 2023.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal — nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie 2024:
— inscrierea candidatilor: 5—9 februarie 2024;
— desfasurarea probei practice: 12—13 februarie 2024;
— desfasurarea probei scrise: 14 februarie 2024;
— afisarea rezultatelor la proba scrisa: 15 februarie 2024;
— depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 16 februarie 2024;
— sustinerea proiectului: 19—20 februarie 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 21 februarie 2024.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal organizat la scolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi iulie 2023—aprilie 2024, calificarile profesionale: agent de politie, agent de politie de frontiera, subofiter de jandarmi, subofiter de pompieri si protectie civila, maistru militar auto — nivelul 5 de calificare, sesiunea aprilie 2024:
— inscrierea candidatilor: 11—12 aprilie 2024;
— desfasurarea probei practice: 13—16 aprilie 2024;
— desfasurarea probei scrise: 17 aprilie 2024;
— afisarea rezultatelor la proba scrisa: 18 aprilie 2024;
— depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 18—19 aprilie 2024;
— desfasurarea probei orale/proiectului de absolvire: 20—23 aprilie 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 24 aprilie 2024.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor stagiilor de pregatire practica — nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2024:
— inscrierea candidatilor: 8—10 mai 2024;
— desfasurarea probelor de examen: 13—14 mai 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 15 mai 2024.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera tehnologica — nivelul 4 de calificare, sesiunea iunie 2024:
— inscrierea candidatilor: 3—7 iunie 2024;
— desfasurarea probelor de examen: 10—12 iunie 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 13 iunie 2024.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal militar — maistri militari, nivelul 5 de calificare, organizat in scolile militare de maistri militari si subofiteri ale Ministerului Apararii Nationale, sesiunea I, iunie—iulie 2024:
— inscrierea candidatilor: 3—14 iunie 2024;
— desfasurarea probei practice: 10—11 iulie 2024;
— afisarea rezultatelor la proba practica: 11 iulie 2024;
— desfasurarea probei scrise: 12 iulie 2024;
— afisarea rezultatelor la proba scrisa: 12 iulie 2024;
— depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 13 iulie 2024;
— sustinerea proiectului: 18—19 iulie 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 19 iulie 2024.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal militar — subofiteri, nivelul 5 de calificare, organizat in scolile militare de maistri militari si subofiteri ale Ministerului Apararii Nationale, sesiunea I, iunie—iulie 2024:
— inscrierea candidatilor: 17—30 iunie 2024;
— desfasurarea probei practice: 15—16 iulie 2024;
— afisarea rezultatelor la proba practica: 16 iulie 2024;
— desfasurarea probei scrise: 17 iulie 2024;
— afisarea rezultatelor la proba scrisa: 17 iulie 2024;
— depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 18 iulie 2024;
— sustinerea proiectului: 22—23 iulie 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 23 iulie 2024.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal — nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie—iulie 2024:
— inscrierea candidatilor: 25—28 iunie 2024;
— desfasurarea probei practice: 1—3 iulie 2024;
— desfasurarea probei scrise: 4 iulie 2024;
— afisarea rezultatelor la proba scrisa: 5 iulie 2024;
— depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 5—8 iulie 2024;
— sustinerea proiectului: 9—10 iulie 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 11 iulie 2024.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului profesional — nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2024:
— inscrierea candidatilor: 1—5 iulie 2024;
— desfasurarea probelor de examen: 8—12 iulie 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 15 iulie 2024.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal militar — maistri militari si subofiteri, nivelul 5 de calificare, organizat in scolile militare de maistri militari si subofiteri ale Ministerului Apararii Nationale, sesiunea a II-a, iulie—august 2024, numai pentru absolventii care nu promoveaza sesiunea I:
— inscrierea candidatilor: 29—31 iulie 2024;
— desfasurarea probei practice: 5—6 august 2024;
— afisarea rezultatelor la proba practica: 6 august 2024;
— desfasurarea probei scrise: 7 august 2024;
— afisarea rezultatelor la proba scrisa: 7 august 2024;
— depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 8 august 2024;
— sustinerea proiectului: 9—10 august 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 10 august 2024.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal organizat la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna a Ministerului Justitiei, calificarea profesionala agent de politie penitenciara — nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie—august 2024:
— inscrierea candidatilor: 31 iulie—2 august 2024;
— desfasurarea probei practice: 5—10 august 2024; 12 august 2024;
— desfasurarea probei scrise: 14 august 2024;
— corectarea lucrarilor scrise: 16 august 2024; 19—22 august 2024;
— afisarea rezultatelor la proba scrisa: 22 august 2024, ora 9.00;
— depunerea contestatiilor la proba scrisa: 22 august 2024, interval orar 9.00—13.00;
— solutionarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor dupa contestatii 22 august 2024, ora 18.00;
— sustinerea proiectului: 23 august 2024; 26—27 august 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 28 august 2024.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal — nivelul 5 de calificare, calificarea profesionala „asistent medical generalist”, sesiunea august 2024:
— inscrierea candidatilor: 5—7 august 2024;
— desfasurarea probei practice: 8—12 august 2024;
— desfasurarea probei scrise: 13 august 2024;
— afisarea rezultatelor la proba scrisa: 14 august 2024;
— depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 14—19 august 2024;
— sustinerea proiectului: 20—21 august 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 22 august 2024.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului profesional si stagiilor de pregatire practica — nivelul 3 de calificare, sesiunea august 2024:
— inscrierea candidatilor: 19—21 august 2024;
— desfasurarea probelor de examen: 22—23 august 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 26 august 2024.
Graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera tehnologica — nivelul 4 de calificare, sesiunea august 2024:
— inscrierea candidatilor: 19—21 august 2024;
— desfasurarea probelor de examen: 22—23 august 2024;
— afisarea rezultatelor finale: 26 august 2024
Potrivit ordinului de ministru, in etapele examenelor de certificare a calificarii profesionale/de atestare a competentelor profesionale, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidatilor: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele vor fi publicate in forma anonimizata (coduri individuale).
Informatiile ce contin datele de identificare a elevilor si rezultatele obtinute de acestia in cadrul examenelor de certificare a calificarii profesionale/de atestare a competentelor profesionale, care se afiseaza in format letric la avizierul unitatilor de invatamant/centrelor de examen, sunt urmatoarele: codul individual alocat candidatului, judetul de provenienta, unitatea de invatamant de provenienta, promotia, forma de invatamant absolvita, profilul/domeniul/calificarea profesionala, rezultatul/notele obtinut(e) la fiecare proba de examen sustinuta, media generala, rezultatul final: „admis”/„respins”/„neprezentat”/ „eliminat din examen”.
Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de invatamant/centrelor de examen a informatiilor mentionate mai sus se realizeaza pe o perioada de o luna de la data afisarii.
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplica in mod corespunzator.
Comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen afiseaza, atat la avizier, cat si pe usile salilor de examen, o nota de informare a persoanelor carora li se prelucreaza datele cu caracter personal.