STR MIHAIL SADOVEANU NR 8, Comuna Tătăruşi, Jud Iaşi +40 753 039 484 secretariat@scoalatatarusi.ro

Calendar Ev. naț. a 2,4,6-a 2023

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 56/2023 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ în anul școlar 2022 - 2023, în anul școlar 2022 - 2023, evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și comunicare, matematică și științe, la finalul clasei a VI-a, nu se organizează. 

***

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) - 2023

  • 16 mai 2023: Limba română 

  • 17 mai 2023: Matematică 

  • 18 mai 2023: Limba maternă 

***

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) - 2023

  • 9 mai 2023: Limba română & limba maternă (scris)

  • 10 mai 2023: Limba română & limba maternă (citit)

  • 11 mai 2023: Matematică 

  • 12 mai 2023: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

***

Metodologia de organizare și desfășurare a acestor evaluări este publicată atașat