Tel: 0232 714 568

Școala Profesionala Tătăruși se află în în nord-vestul judeţului Iaşi, în centrul satului şi comunei Tătăruşi – şi are o veche tradiţie, fiind continuatoarea primei școli primare înfiinţate in Tătăruși în 1865 .În anii 1888-1890 primii absolvenți ai Școlii Tătăruși își continua studiile la alte școli:Școala Normală “Vasile Lupu”din Iași.La 1 octombrie 1895 Alexandru Vasiliu intra în învățămȃnt în satul Tătăruși,unde va profesa pȃnă la ieșirea la pensie,la cerere,la 15 septembrie 1929.Ca director de școală,începe construirea cu fonduri alocate de la Casa Școalelor –a localului cu 4 săli de clasă,cancelarie și locuința pentru director al școlii Tătăruși,construcție care este terminată în 1899.În 1914 se înființeaza Școala Iorcani și în 1916 se înființează Șc.Uda iar în 1927 Șc Pietrosu. Cea mai veche instituție de învațămȃnt din comuna,Școala Tătăruși se distinge prin tradiții onorante,dar și prin elemente ale prezentului care ne dau speranța intr-un viitor bazat pe exigența și profesionalism.
Având în vedere că este singura şcoală care asigură o instruire de specialitate de nivelul 2 si 3 în localitate, ea recrutează elevi din întreaga comună, dar şi, sporadic, din localitățile limitrofe acesteia şi oferă servicii educaţionale pentru tinerii din zona de nord a judeţului Iaşi şi a municipiului Paşcani Din anul 2003 funcţionează ca şcoală cu clasele I – VIII şi SAM. Din anul 2005 şcoala şi-a schimbat numele în Şcoala de Arte si Meserii Tătăruși. Din anul 2011, şcoala devine Grupul Şcolar Tătăruși, din septembrie 2012 Liceul Tehnologic Tătăruși iar din noiembrie 2017 Școala Profesională Tătărusi.

Domeniile de pregătire sunt: textile-pielărie, învățămȃnt profesional domeniul textile specializarea confectioner produse textile – înv de zi. Ca urmare a comasării Școlii Pietrosu in anul 2008 și a Școlii Uda în anul 2011 Școala Profesionala Tătăruși cuprinde 3 structuri Școala Gimnazială Pietrosu, Școala Gimnazială Uda și Școala Primară Iorcani . În anul școlar 2017-2018 unitatea școlară va scolariza copii pe următoarele nivele:
Școala Profesională Tataruși – unitate cu personalitate juridica are 3 localuri care cuprind urmatoarele niveluri:
Corp A-2 grupe înv preșcolar
Corp B-4 clase înv primar
3 clase înv gimnazial
Corp C-3 clase înv profesional
Școala Gimnazială Pietrosu-structură
2 grupe înv preșcolar;
4 clase înv primar;
4 clase înv gimnazial
Școala Gimnazială Uda-structură
1 grupa înv preșcolar;
3 clase înv primar;
4 clase înv gimnazial
Școala Primară Iorcani-structură
1 grupa înv preșcolar;
2 clase înv primar-înv.simultan
Şcoala are un personal didactic format din 42 de persoane , personal didactic auxiliar de 3 persoane și personal nedidactic 12 persoane.
Unitatea școlară dispune de laboratoare și ateliere dotate corespunzător pentru desfășurarea orelor de laborator tehnologic, instruire practică și pregătire practică. Activitățile de instruire practică și pregătire practică sunt desfășurate și la agenții economici cu care școala are convenții și contracte de colaborare.
Unitatea școlară este permanent preocupată de asigurarea unui climat propice pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ prin baza materială.