Tel: 0232 714 568

Director: Ion Ghiban

Profesor de Educaţie tehnologicǎ, grad didactic I
Studii:
Liceul  Internat ,”Costache Negruzzi” , promoţia 1974
Facultatea de Electrotehnicǎ, Universitatea Tehnicǎ ,”Gh. Asachi” din Iaşi
Fascultatea de Stiinţe Economice, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi
Cursuri Postuniversitare de Educaţie tehnologicǎ, Universitatea Tehnicǎ ,”Gh. Asachi” din Iaşi

 

 

 

Director adjunct: Constanţa Enea

Profesor de discipline tehnice, profil textile, grad didactic I
Studii:
Facultatea de Texile, Universitatea Tehnicǎ ,”Gh. Asachi” din Iaşi
Facultatea de Informaticǎ, Universitatea “Al.I. Cuza” din Iaşi