STR MIHAIL SADOVEANU NR 8, Comuna Tătăruşi, Jud Iaşi +40 753 039 484 secretariat@scoalatatarusi.ro

Concurs - posturi didactice

Nr Doc 1579 / 17 Oct 2022 - vezi documentul pdfanunt_organizare_concurs.pdf
 
Școala Profesională Tătăruși organizează Școala Profesională Tătăruși organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată la Școala Profesională Tătăruși, Școala Gimnazială Uda și Școala Gimnazială Pietrosu, a posturilor didactice/catedrelor vacante în anul școlar 2022-2023, conform OMEN nr.4959/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat: conform OMEN nr.4959/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat:
 
anunt concurs didactic
 
CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
DATA/PERIOADA
ETAPA
LOCUL DE DESFĂȘURARE
INTERVAL ORAR
19.10.2022
Publicarea anunțului
Școala Profesională Tătăruși
20-22.10.2022
Înscrierea candidaților
Secretariat-Școala Profesională
Tătăruși
20-21.10.2022-intre orele 09-16.00
22.10.2022-între orele 9.00-11.00
24.10.2022
Verificarea și validarea dosarelor
Școala Profesională Tătăruși
9.00-12.00
24.10.2022
Publicarea listei candidaților înscriși
Școala Profesională Tătăruși
13.30-16.00
25.10.2022
Susținerea probei scrise
Școala Profesională Tătăruși
9.00- 13.00
25.10.2022
Afișarea rezultatelor
Școala Profesională Tătăruși
După ora 13.00
26.10.2022
Înregistrarea contestațiilor
Școala Profesională Tătăruși
9.00-12.00
27.10.2022
Soluționarea contestațiilor
Școala Profesională Tătăruși
9.00-12.00
28.10.2022
Afișarea rezultatelor finale
Școala Profesională Tătăruși
Ora 10.00

 

 

 

 

 

Director,

Prof. Muraru Laura-Mariana