STR MIHAIL SADOVEANU NR 8, Comuna Tătăruşi, Jud Iaşi +40 753 039 484 secretariat@scoalatatarusi.ro

Şcoala Profesională Tătăruşi, Iaşi

Școala Profesională Tătăruși se află în în nord-vestul judeţului Iaşi, în centrul satului şi comunei Tătăruşi - şi are o veche tradiţie, fiind continuatoarea primei școli primare înfiinţate in Tătăruși în 1865.

Ca urmare a comasării Școlii Pietrosu in anul 2008 și a Școlii Uda în anul 2011 , institutia cuprinde 3 structuri: Școala Gimnazială Pietrosu,Școala Gimnazială Uda și Școala Primară Iorcani . Din 2017, și în prezent, devine Școala Profesională Tătăruși.

Avem urmatoarele obiective:

 •  Crearea și menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare, mediu de învățare colaborativ.
 •  Revizuirea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, obținere de feedback între profesor-învățare-elev.
 •  Dezvoltarea dimensiunii culturale a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene, concomitent cu păstrarea și promovarea trecutului, a tradițiilor și obiceiurilor locale.
 •  Dezvoltarea școlii, a resurselor umane și materiale pentru un învățământ de calitate prin accesarea fondurilor europene și atragerea sponsorizării.

      Are următoarele structuri:

 • Grădinița Uda; Școala Gimnazială Uda;
 • Grădinița Pietrosu;
 • Școala Gimnazială Pietrosu;
 • Grădinița Tătăruși;
 • Școala Profesională Tătăruși: învătământ gimnazial și învătământ profesional

      Viziunea școlii:

 • Școala Profesională Tătăruși își propune să dezvolte un mediu educațional favorabil învățării, în care elevii să aibă oportunități egale de formare a competențelor de bază și a competențelor-cheie.
 • Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.
 • Şcoala noastră garantează accesul continuu la învăţare pentru a forma competenţele necesare. Misiunea propusă este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim.